_text_web_name_

_text_web_slogan_ขอเชิญร่วมเที่ยวงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง1 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมเที่ยวงาน “เทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง1 มกราคม 2562 และร่วมมงคลพิธีสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ ณ อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 089-432-2495,089-855-4802

 _ABBOT_NAME_
_ABBOT_POSITION_