วัตถุมงคลปี ปี พ.ศ.2534

ประวัติโดยย่อการจัดสร้างวัตถุมงคลวัดบุพพาราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

          พระเจ้าทันใจองค์พระพุทธรูปจำลองจัดสร้าง ณ วัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดบุพพาราม นำโดยพระครูมงคลสีลวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม(พระเทพวิสุทธิคุณ) ได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์หลายท่านมาร่วมทำพิธีพุทธาภิเษก ปลุกเสกวัตถุมงคลพระเจ้าทันใจองค์จำลอง หน้าตักขนาด ๙.๙ นิ้ว จำนวน ๓๙๙ องค์ และ ๕.๕ นิ้ว จำนวน ๙๙๙ องค์ รวมถึงวัตถุมงคลอื่น ๆ ของวัดบุพพาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โดยมีพระคณาจารย์

จำนวน ๙ รูป เข้าพิธีกรรมปลุกเสกพระเจ้าทันใจองค์จำลองและวัตถุมงคลอื่นๆ ดังนี้

  1. พระครูจันทสมานคุณ ครูบาหล้า (ตาทิพย์) วัดป่าตึง
  2. พระครูสิงหวิชัย (หลวงปู่ครูบาสิงห์) วัดฟ้าฮ่าม
  3. พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาหน้อย) วัดป่าบง
  4. พระครูสุภัทรศีลคุณ (ครูบาดวงดี) วัดท่าจำปี
  5. พระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาอินทร์) วัดฟ้าหลั่ง
  6. พระครูมนูญธรรมาภรณ์ (ครูบาอิ่นคำ) วัดมหาวัน
  7. พระธรรมสิทธาจารย์  (หลวงปู่หนู) วัดพระสิงห์


พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...