วิหารหลังใหญ่

วิหารหลังใหญ่

            วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจากผู้เฒ่าว่า พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้บูรณะใหม่ทั้งหมด โดยรื้อหอเย็นในพระตำหนักของพระองค์แล้วนำเอาเสาพระตำหนักมาทำเป็นเสาวิหาร จากคำบอกเล่าของครูบาจันทร์แก้ว เจ้าอาวาสวัดดอกเอื้องให้พระเทพวิสุทธิคุณฟังว่า วิหารหลังนี้สร้างพร้อมกับวิหารวัดเชียงยืน

            นอกจากเสาไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วภายในวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและเวสสันดรชาดกที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนล้านนาในสมัยนั้นพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...