วัตถุมงคลปี ปี พ.ศ.2519

ประวัติโดยย่อการจัดสร้างวัตถุมงคล วัดบุพพาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙

            คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรและนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำหรับเยาวชนวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปไข่รูปเหรียญและพระผงรูปเหมือน เพื่อจัดหาทุนจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมนำปัจจัยซ่อมแซมเสนาสนะที่คร่ำคร่า จัดสร้างหอมณเฑียรธรรม จัดสร้างสถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และสอนพระอภิธรรม

            ในการจัดสร้างเหรียญรูปไข่รูปเหมือนขึ้นครั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดสร้างขึ้นอย่างประณีตเป็นพิเศษ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายช่างยิ้ม ซึ่งเป็นจิตกรมือหนึ่งของประเทศไทยในช่วงยุคนั้น หลังจากสร้างเหรียญเสร็จ หลวงปู่ ได้ทำการปลุกเสกด้วยตนเองตามลำพังจนตลอดพรรษาและจนกว่าจะถึงวันฉลองสมโพธิพิธีมหาพุทธาภิเษกในเดือนมกราคม ปี ๒๕๑๙ จึงจะนำเอาเหรียญทั้งหมดมาทำการปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูปในพุทธพิธีมหามงคลพุทธาภิเษกและทรงพระสุหร่ายในงานมหาพิธีมงคลนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยพรหมน้ำพระพุทธมนต์ บรรดาสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอันอุดมทั้ง ๔ ทิศ มาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปลุกเสกวัตถุมงคล พิธีมหามงคลอันอุดมยิ่งใหญ่เช่นนี้ จะไม่มีอีกแล้วพิธีนี้กระทำที่วัดบุพพารามเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นพระอารามหนึ่งใน ๙ แห่ง ของพงศาวดาลเมืองเชียงใหม่ นับว่าเป็นพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่ง เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุและประดิษฐานพระพุทธรูปแก่นจันทร์แดงอีกทั้งประดิษฐานพระมหาพุทธรูปปฏิมากรอันเก่าแก่น้ำหนัก ๑ โกฏิ ที่พระเจ้าติโลกปนัดดาธิราชทรงจัดสร้างขึ้นในรัชสมัยนั้น

            ศุภนิมิตร โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูปเชียงแสนผสมลังกา (สิงห์หนึ่ง) เนื้อทองสัมฤทธิ์ ณ วัดบุพพาราม ปี ๒,๕๑๙ และเหรียญวัตถุมงคลครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก (ใหญ่) วัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีดังนี้

ที่/ID

ชื่อวัตถุมงคล / Amulets

จำนวน/องค์/เหรียญ

1

พระพุทธรูปเชียงแสนผสมลังกา (สิงห์หนึ่ง) ขนาด ๙.๙ นิ้ว

519

2

พระพุทธรูปเชียงแสนผสมลังกา (สิงห์หนึ่ง) ขนาด ๕.๙ นิ้ว

519

3

พระกริ่งเนื้อทองคำ

(สร้างเฉพาะผู้สั่งจอง)

4

พระกริ่งเนื้อเงิน

199

5

พระกริ่งเนื้อนวโลหะ

2519

6

พระรอดภยันตรายเนื้อดินเผา (รุ่น ๑)                 

500

7

พระสมเด็จหลังยันต์ เนื้อผง ผสมมวลสารวัดระฆัง 

500

8

พระสมเด็จ (พิมพ์จิ๋ว) เนื้อผง ผสมมวลสารวัดระฆัง

500

9

พระสมเด็จ (พิมพ์จิ๋ว) เนื้อโลหะผสม

500

10

เหรียญบุพพาภิมงคล หลังสิงห์

5,000

11

เหรียญโลหะผสมกะไหล่ทอง ร.๙ ทรงสี่เหลี่ยม

2,519

12

พระเนื้อผง ร.๙ ทรงสี่เหลี่ยม

(สร้างน้อยไม่ทราบจำนวน)

13

เข็มกลัดกะไหล่ทอง บ.พ.ร.

2,519

14

เข็มกลัดกะไหล่ทอง ภ.ป.ร.

2,519

 

            (ต่อ)  ๑๕ เหรียญครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก (ใหญ่) รุ่นพิเศษ โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองและทรงพระสุหร่ายวันมหาพุทธาภิเษก คือ

ที่/ID

ชื่อวัตถุมงคล / Amulet Name

จำนวน/องค์/ เหรียญ/Amount

๑๕.๑

เหรียญเนื้อทองคำ

(เฉพาะผู้สั่งจอง)

๑๕.๒

เหรียญเนื้อเงิน

199

๑๕.๓

เหรียญเนื้อทองแดงรมน้ำตาล

5,000

๑๕.๔

เหรียญใบโพธิ์ชุบทองแท้

500

๑๕.๕

กริ๊ปใบโพธิ์ชุบทองแท้

500

๑๕.๖

เหรียญขวัญถุงเนื้อทองแดงรมน้ำตาล

5,000

๑๕.๗

พระเนื้อผงเมตตาสี่เหลี่ยม สีแดง

500

๑๕.๘

พระเนื้อผงเมตตาสี่เหลี่ยม สีขาว

500

๑๕.๙

พระเนื้อผงเมตตาทรงกลม สีขาว

500

๑๕.๑๐

พระเนื้อผงว่านเมตตาทรงกลม สีน้ำตาล

2519

 

รายนามสมเด็จพระราชาคณะและพระคณาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ปลุกเศก ในพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก

พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร.และวัตถุมงคลวัดบุพพาราม มกราคม ๒๕๑๙

ที่

นามและพระนาม

วัด/อำเภอ/จังหวัด

1

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพฯ

2

สมเด็จพระญาณสังวร

บวรนิเวศฯ/กรุงเทพฯ

3

สมเด็จพระธีรญาณ

จักรวรรดิ์ฯ/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

4

พระวิสุทธิวงศาจารย์

สุทัศน์ฯ/กรุงเทพฯ

5

พระวิสุทธาธิบดี

ไตรมิตร/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

6

พระธรรมวโรคม

ปทุมคงคา/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ

7

พระพุทธวงศ์มุนี

เบญจมบพิตร/ดุสิต/กรุงเทพฯ

8

พระธรรมโมลี

พระธาตุหิริภุญชัย/เมือง/ลำพูน

9

พระเทพวิสุทธิโสโภณ

เชียงราย/เมือง/ลำปาง

10

พระเทพวิสุทธี

เจดีย์หลวง/เมือง/เชียงใหม่

11

ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก

สวนดอก/เมือง/เชียงใหม่

12

ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล

ป่าดอนมูล/สันกำแพง/เชียงใหม่

13

ครูบาอินทจักร

น้ำบ่อหลวง/สันป่าตอง/เชียงใหม่

14

ครูบาพรหมจักรสังวร

พระพุทธบาทตากผ้า/ป่าซาง/ลำพูน

15

หลวงพ่อสิม พุทฺธาจาโร

ถ้ำผาบ่อง/เชียงดาว/เชียงใหม่

16

พระอาจารย์หนู

แม่ปั๋ง/แม่แตง/เชียงใหม่

17

ครูบาอินถา

เชียงมั่น/เมือง/เชียงใหม่

18

ครูบาจันทร์แก้ว

ดอกเอื้อง/เมือง/เชียงใหม่

19

พระครูสิงหวิชัย

ฟ้าฮ่าม/เมือง/เชียงใหม่

20

ครูบาบุญมี (พระครูธรรมธร)

ท่าสะต๋อย/เมือง/เชียงใหม่

     (ต่อ)

ที่

นามและพระนาม

วัด/อำเภอ/จังหวัด

๒๑

ครูบาคำปัน (พระครูมงคลคุณาธร)

หม้อคำตวง/เมือง/เชียงใหม่

๒๒

ครูบาปั๋น

Wat Kukham, Mueng, Chiang Mai

๒๓

ครูบาแก้ว

Wat Wiwekkaram, Sansai, Chiang Mai

๒๔

ครูบาธรรมชัย

ทุ่งหลวง/แม่แตง/เชียงใหม่

๒๕

ครูบาจินา

ท่าข้าม/ฮอด/เชียงใหม่

๒๖

ครูบาคำตัน

ดอนจืน/เมือง/เชียงใหม่

๒๗

พระอาจารย์ทองบัว

โรงธรรม/สันกำแพง/เชียงใหม่

๒๘

ครูบาดวงดี สุภทฺโท

ทุ่งจำปี/สันป่าตอง/เชียงใหม่

๒๙

พระประสาท สุตาคม

จามเทวี/เมือง/ลำพูน

๓๐

พระราชสุมนต์มุนี

ราชบพิต/กรุงเทพฯ

๓๑

ครูบาจุ่ม โพธิโต

วังมุย/เมือง/ลำพูน

๓๒

พระญาณวีราคม

ดอนเจดีย์/เมือง/แม่ฮ่องสอน

๓๓

ครูบาเมือง

ท่าแหน/แม่ทะ/ลำปาง

๓๔

ครูคำแสน

ท่าแหน/แม่ทะ/ลำปาง

๓๕

พระอินทวิชยาจารย์

คะตึก/เมือง/ลำปาง

๓๖

ครูบาอินโต

บุญยึน/พะเยา/เชียงราย

๓๗

หลวงปู่โต๊ะ

วัดประดู่ฉิมพลี/คลองสาร/ธนบุรี

๓๘

ครูบาหล้า

ดอยดู่ค้าง/เทิง/เชียงราย

๓๙

พระราชรัตนมุนี

พระบาทมิ่งเมือง/เมือง/แพร่

๔๐

พระชยานันทมุนี

พญาภู/เมือง/น่าน

 

ที่

นามและพระนาม

วัด/อำเภอ/จังหวัด

๔๑

พระญาณมงคล

มหาวัน/เมือง/ลำพูน

๔๒

หลวงพ่อแพ

พิกูลทอง/เมืองสิงห์บุรี/สิงห์บุรี

๔๓

หลวงพ่อนอ

กลาง/ท่าเรือ/อยุธยา

๔๔

หลวงพ่อสำเนียง

เวฬุวัน/บางเลน/นครปฐม

๔๕

หลวงพ่อเนื่อง

จุฬามณี/บ้านแพร้ว/สมุทรสงคราม

๔๖

หลวงพ่อถีร

ป่าเรไล/เมือง/สุพรรณ

๔๗

พระอาจารย์มหาวีระ(ลิงดำ)

ท่าซุง/เมือง/สิงห์บุรี

๔๘

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ป่าอุดมสมพร/พรรณานิคม/สกลนคร

๔๙

พระอาจารย์สำราญ

เขาตเคลา/หัวหิน/ประจวบคิรีขันธ์

 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...