สิ่งก่อสร้างภายในวัด

ข่าวล่าสุด

พระเจ้าทันใจ หน้าตัก 5.5

ทางวัดบุพพารามได้นำทองแท้ 100 % ปิดองค์พระทั้งองค์ "พระปูชา"พระเจ้าทันใจ หน้าตัก 5.5 ฐานกว้าง 7.7 สูง 12 นิ้ว. วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ ปี ๓๔ รุ่นสมทบทุนสร้างหอมลเฑียนธรรม ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ โดยวันฉลองหอมลเฑียนธรรม องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงให้พระบรมโอรสาธิราช ร.๑๐ เสด็จแทนพระองค์ เจ้าอาวาสได้ถวายพระเจ้าทันใจ องค์หน้าตัก ๙.๙ นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์ ร.๙ ฯลฯ *ปลุกเสกโดยเกจิคณาจารย์หลายท่าน ครูบาหล้าตาทิตย์,ครูบาน้อยวัดบ้านปง แม่แตง,ครูบาสิงห์ วัดฟ้าฮ่าม ฯลฯ สร้างน้อย สนใจเก็บไว้ปูชากับบ้านจองหอเฮือนเป๋นสิริมงคล รับประกันพระแท้ ของแท้ ตลอดกาลนาน สอบถามโดยตรงวัดบุพพาราม เชิญเข้ามาทางวัดเลยนะครับ

อ่านต่อ

วัดบุพพาราม พระพุทธรูปไม้สัก ถนนท่าแพ เชียงใหม่

วัดบุพพาราม เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามเยื้องกับวัดแสนฝาง ติดถนนท่าแพ ถนนยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ช่วงนี้คนจีนเยอะมากเดินขวักไขว่เต็มไปหมดครับ เพราะถนนท่าแพมีวัดอยู่สองฟากถนนเรียงรายกันเป็นระยะๆ และเป็นย่านขายสินค้าที่ระลึก

อ่านต่อ

บ่อน้ำทิพย์ไม่เคยแห้ง ใส่สะอาดอายุกว่า 500 ปี วัดบุพพาราม(เชียงใหม่) เป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 มค.2562 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำทิพย์ หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของทางวัด ที่มีอายุกว่า 500 ปี ที่จะใช้เป็นน้ำสรงอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งน้ำ 3 แห่ง ที่จะใช้นำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีน้ำจากขุนน้ำปิง อำเภอเชียงดาว

อ่านต่อพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...