ข่าวสาร

พระเจ้าทันใจ หน้าตัก 5.5
ทางวัดบุพพารามได้นำทองแท้ 100 % ปิดองค์พระทั้งองค์ "พระปูชา"พระเจ้าทันใจ หน้าตัก 5.5 ฐานกว้าง 7.7 สูง 12 นิ้ว. วัดบุพพาร

อ่านต่อ

วัดบุพพาราม พระพุทธรูปไม้สัก ถนนท่าแพ เชียงใหม่
วัดบุพพาราม เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามเยื้องกับวัดแสนฝาง ติดถนนท่าแพ ถนนยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ช่วงนี้คนจีนเยอะมาก

อ่านต่อ

บ่อน้ำทิพย์ไม่เคยแห้ง ใส่สะอาดอายุกว่า 500 ปี วัดบุพพาราม(เชียง
วันที่ 30 มค.2562 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่ บริเวณบ่อน้ำท

อ่านต่อ


ทั้งหมด 3 วิดีโอ : 1 หน้า : 1


พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

       
 
        หอมณเฑียรธรรม
ในสมัยแรกเริ่มสร้างวัดบุพพาราม พระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว ได้สร้างหอมณเฑียรธรรมสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบ
อ่านต่อ...วิหารหลังใหญ่
วิหารหลังใหญ่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธปฏิมากร ซึ่งหล่อด้วยทองแดงล้วน น้ำหนัก ๑ โกฏิ วิหารนี้ไม่มีศิลาจารึก มีคำเพียงบอกเล่าจ
อ่านต่อ...พระพุทธบุพพาภิมงคล
พระพุทธบุพพาภิมงคล ภ.ป.ร. ปี พ.ศ.๒๕๑๙ พระครูมงคลศีลวงศ์ ร่วมกับ นายชลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขณะนั้น ร่วมกับคณะศ
อ่านต่อ...พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ โดยมีความ กว้างประมาณ ๑๒ ศอก สูงประมาณ ๓๐ ศอก พ.ศ.๒๔๑๑ หลวงโยนการวิจิตร
อ่านต่อ...วิหารเล็ก
วิหารหลังเล็ก มีการสร้างประมาณ ๓๐๐ กว่าปี ถูกบูรณะมาหลายครั้งหลายคราว การบูรณะครั้งหลังสุด คือเจ้าแม่ทิพผสม ณ เชียงใหม่ ไ
อ่านต่อ...